Algemene informatie over accu's in e-bikes en pedelecs

De ladingshoeveelheid, die een accu kan opslaan, wordt in ampère-uren (Ah) aangegeven en als capaciteit aangeduid. Indien er geen gebruik wordt gemaakt van een accu, verliest het een deel van de opgeslagen energie. Deze zelfontlading is bij een moderne accu, die in elektrische fietsen wordt toegepast, zeer gering. Ook is er in dit geval geen geheugeneffect van toepassing. Tegenwoordig worden voornamelijk lithium-ion- (Li-Ion), lithium-ion-mangaan- (Li-Ion-Mg) en lithium-polymeer-accu's (Li-Po) hiervoor gebruikt.

De oplaadtijden van de accu's zijn heel verschillend en variëren van twee uur tot acht à negen uur voor een volledige lading. Volg voor een zo lang mogelijke levensduur van de accu in ieder geval de onderhoudsinstructie van de fabrikant op. Maak bijv. alleen gebruik van de bijbehorende originele oplader. Lithium-ion-accu's kunnen over het algemeen niet tegen de vorst. Zorg dus in de winter s.v.p. voor een verwarmde opsla.

In de praktijk bepalen vele verschillende factoren, hoe ver u met een acculading kunt komen. Bijv. het gewicht van de bestuurder, de belading van de fiets, evt. beklimmingen of wind tijdens de fietstocht of de keuze van de elektrische motor, kunnen allemaal een rol hierbij spelen. Ook het rijgedrag zoals de snelheid of het zeer vaak stoppen en weer wegrijden, beïnvloeden het bereik. De door de fabrikant verstrekte informatie dient hierbij slechts als een indicatie omdat de daadwerkelijke reikwijdte in individuele gevallen sterk kan verschillen.

Accu en oplader - actuele veiligheidsnormen

Accu’s van elektrische fietsen worden steeds complexer. Omdat zij veel functies van de oplader hebben overgenomen, verandert die in de voeding voor de stroomvoorziening vanuit het hoofdnet. Met achterhaalde standaardtests op het laagste niveau, bedoeld voor gewone accu’s en batterijen, wordt de noodzakelijke energieveiligheid van de moderne accu niet gehaald.

De functionaliteiten naast de werkelijke energieopslag worden in de gebruikelijke richtlijnen en regelgeving buiten beschouwing gelaten. Bovendien worden toepassingsgerichte bijzonderheden bij het gebruik niet getest. Een verwijderbare accu kan van een elektrische fiets afvallen en hij wordt door regen en reiniging nat. Dit wordt bijv. in controlenormen van de GS-instanties met een valtest gesimuleerd. De uniforme controlenormen kunnen snel aan de actuele ontwikkelingen worden aangepast - de regelgeving heeft hiervoor jaren nodig en is dus altijd verouderd en loopt ver achter op de meest recente technologie.

Voldoende zekerheid

Deze norm moet voor fabrikanten, detailhandel en de consument voor voldoende veiligheid van de combinatie accu/oplader zorgen, conform de huidige stand van de techniek en de Duitse Wet op de Veiligheid van Toestellen en Producten (GPSG), en namaak door middel van het tot nu toe aan opladers toegekende Geteste Veiligheid (GS)-label helpen tegengaan.

Valtest tijdens laden

De test wordt met een minstens 80% opgeladen accu uitgevoerd. Binnen 24 uur na afloop van de test mag de accu geen gevaar vormen (door brand, ontgassing etc.)

De accu laat men in dit geval vanaf 0,85 meter vijf keer op een vlakke, gladde staalplaat vallen (of op een soortgelijke harde ondergrond). Hierbij wordt de accu steeds in dezelfde positie in de hand gehouden.

Daarna wordt bepaald of er uitwendig zichtbare schade is opgetreden. Na 24 uur wordt hij opnieuw getest met een functietest.

Bron: PM velotech.de GmbH