Op pad met de e-bike

Tijdens het transport van de elektrische fiets met verschillende vervoersmiddelen dient u met het volgende rekening te houden. Ze zijn zwaarder dan normale fietsen en vooral het vervoer van de accu roept vragen op. Zo vallen lithium-ion-accu's onder de gevarengoederenwet, wat vooral gevolgen heeft bij een geplande vliegreis.

Vliegen met de e-bike

Tijdens een vliegreis is een e-bike in de regel onderworpen aan de bepalingen voor fietsen van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij. De fiets wordt v.w.b. de kosten, verpakking en de eventuele aanmeldingstermijn niet anders behandeld dan een normale fiets. Belangrijke uitzondering: Lithium-ion-accu's mogen niet in passagiersvliegtuigen worden vervoerd. D.w.z. niet in de laadruimte en ook niet in de passagierscabine.

De elektrische fiets op de auto

Er zijn nu speciale fietsdragers in de handel voor het transport van elektrische fietsen. Deze zijn ontworpen voor het hogere gewicht van deze fietsen en dienen hier dan ook voor worden gebruikt. Om de dragers te ontlasten en de accu tegen weersinvloeden te beschermen, adviseren wij u om de accu in de auto te vervoeren. De contactpunten zijn over het algemeen niet kwetsbaar maar u kunt ze, vooral aan de fiets, voor de zekerheid met plakband beschermen. Een lithium-ion-accu kan zonder beperkingen worden vervoerd, maar voor het vervoer door derden zijn de bepalingen van de gevarengoederenwet van toepassing. Deze hebben betrekking op de verpakking en de etikettering van de accu.

Met de pedelec of e-bike in de trein

Het treinvervoer maakt geen onderscheidt tussen een 'normale' fiets en e-bikes, pedelecs etc. Dit houdt in dat het meenemen van deze fiets evenveel kost en de elektrische fietsen kunnen in regionale treinen en treinen, die met een fietssymbool zijn gekenmerkt, gewoon worden meegenomen.